Kawasaki Z1000 ABS

Kawasaki Z1000 ABS màu cam độ

Kawasaki Z1000 ABS màu cam độ

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu cam độ có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu cam độ mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu cam độ của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu cam độ có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu cam đặc biệt

Kawasaki Z1000 ABS màu cam đặc biệt

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu cam đặc biệt có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu cam đặc biệt mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu cam đặc biệt của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu cam đặc biệt có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu đặc biệt

Kawasaki Z1000 ABS màu đặc biệt

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu đặc biệt có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu đặc biệt mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu đặc biệt của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu đặc biệt có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu mới

Kawasaki Z1000 ABS màu mới

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu mới có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu mới mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu mới của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu mới có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu không ai có

Kawasaki Z1000 ABS màu không ai có

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu không ai có có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu không ai có mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu không ai có của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu không ai có có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu độ cam cá tính

Kawasaki Z1000 ABS màu độ cam cá tính

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu độ cam cá tính có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu độ cam cá tính mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu độ cam cá tính của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu độ cam cá tính có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS màu cam cá tính

Kawasaki Z1000 ABS màu cam cá tính

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl màu cam cá tính có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 màu cam cá tính mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản màu cam cá tính của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 màu cam cá tính có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS cam đen

Kawasaki Z1000 ABS cam đen

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl cam đen có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 cam đen mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản cam đen của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 cam đen có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS cam để độ

Kawasaki Z1000 ABS cam để độ

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl cam để độ có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 cam để độ mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản cam để độ của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 cam để độ có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.
Kawasaki Z1000 ABS cam trẻ trung

Kawasaki Z1000 ABS cam trẻ trung

Kawasaki Z1000 ABS mang trên mình thiết kế gôn ngữ Sugomi truyền thống thể hiện ở cụm đèn pha dữ tợn 4 bóng đèn led, bình xăng gồ cao, yên xe chữ Z kiểu cách cùng với cặp pô đôi tạo nét đặc trưng cho chiếc pkl cam trẻ trung có 1 không 2. Liên hệ ngay 0931 101 538 kẻo hết hàng. Không chỉ riêng phiên bản Z1000 cam trẻ trung mà cả phiên bản màu xanh cũng được nhà Kawasaki trang bị các tính năng an toàn tiên tiến với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Phiên bản cam trẻ trung của người anh cả naked Z sử dụng phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. Không những vậy, chiếc Z1000 cam trẻ trung có 1 không 2 này có sở hữu công nghệ chống trượt bánh khi dồn số gấp.


0931.101.538

Back to top